Prevádzkové informácie

ČASOVÝ ROZPIS VÝDAJA STRAVY

ZÁVODNÁ JEDÁLEŇ Schaeffler Kysuce

  PRACOVNÝ deň

  • Ranná zmena                09:30 – 13:00
  • Poobedná zmena           17:45 – 19:20
  • Nočná zmena                01:00 – 02:15

 SOBOTA, NEDEĽA

  • Ranná zmena                10:00 – 11:30
  • Nočná zmena                01:00 – 02:10

 

 Zodpovedný vedúci: Vlček Peter

Aproxima s.r.o., Dr.Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto